β-Hydroxybutyrate (β-HB) Assay Kit II

Sensitive and rapid fluorometric assay for measuring β-Hydroxybutyrate in various biological samples.

β-Hydroxybutyrate (β-HB) Assay Kit II
PK-CA577-K651
  100 assays
$549.00

Selected product

β-Hydroxybutyrate (β-HB) Assay Kit II

Add to cart to purchase or to request a quote