β-Hydroxybutyrate (β-HB) Assay Kit I

Sensitive and rapid colorimetric assay for measuring β-Hydroxybutyrate in various biological samples.

β-Hydroxybutyrate (β-HB) Assay Kit I
PK-CA577-K632
  100 assays
$579.00

Selected product

β-Hydroxybutyrate (β-HB) Assay Kit I

Add to cart to purchase or to request a quote