α-Naphthoflavone

A potent inhibitor of Cytochrome P450 enzymes (Aromatase, 1A2, 1A1, 1B1).

Choose Variant
×

Selected product α-Naphthoflavone

α-Naphthoflavone 25 g

α-Naphthoflavone 5 g

Add to cart to purchase or to request a quote